Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vindmøllefartøyer

Regjeringen foreslår å utvide rederiskatteordningen slik at fartøyer som brukes i virksomhet knyttet til offshore vindmølleparker blir tillatte eiendeler i ordningen.

Skattefritaket antas ikke å redusere skatteinntektene nevneverdig i 2017, men kan innebære lavere skatteinntekter på lengre sikt.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016–2017) punkt 8.6.