Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vitenskapelig utstyr - tiltakspakken

Regjeringen styrker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris.

Stortinget bevilget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 15,9 millioner kroner til vitenskapelig utstyr til institusjoner på Sør- og Vestlandet. Midlene ble fordelt til Universitetene i Agder, Bergen og Stavanger og til Høgskolene i Bergen og Stord/Haugesund.

Regjeringen foreslår å videreføre 11,3 millioner kroner av midlene i 2017. Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til fordelingen av midlene i 2017.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet