Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep - foreldrestøttende tiltak

Regjeringen foreslår å øke Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak med 7 millioner kroner. Formålet er å hjelpe foreldre til å skape trygge rammer for oppveksten til barn og utvikling i familien.

Tiltakene skal bidra til å forebygge og hindre ulike former for vold og overgrep mot barn. Videre skal det bidra til å skape trygge oppvekstsvilkår som legger til rette for positiv utvikling. Tiltakene vil særlig bli rettet mot kommuner som bosetter flyktninger.

Satsingen vil inngå i opptrappingsplan mot vold og overgrep som regjeringen vil legge fram som egen proposisjon for Stortinget høsten 2016.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Vold og overgrep – Dialoggrupper mot voldVold og overgrep – opptrappingsplan, Vold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - Offeromsorg, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – informasjonstiltak, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – Helsevel, Vold og overgrep – Helsestasjons- og skolehelsetjenestenVold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – dialoggrupper mot vold, Vold og overgrep – Statens barnehus, Vold og Overgrep – mobbing