Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep - offeromsorg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 19 millioner kroner for å bedre arbeidet med offeromsorg. Midlene skal gå til etablering av 12 offeromsorgskontor i tilknytning til politidistriktene.

I tillegg foreslås det at Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre skal inngå i de nye offeromsorgskontorene.

Satsingen vil inngå i opptrappingsplan mot vold og overgrep som regjeringen vil legge fram som egen proposisjon for Stortinget høsten 2016.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Se også Vold og overgrep – Dialoggrupper mot voldVold og overgrep – opptrappingsplan, Vold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - Foreldrestøttende tiltak, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – informasjonstiltak, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – Helsevel, Vold og overgrep – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Vold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – Statens barnehus, Vold og Overgrep – Mobbing