Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – dialoggrupper mot vold

Regjeringen foreslår å bevilge 10,9 millioner kroner til dialoggrupper mot vold i asylmottak.

Satsingen vil inngå i opptrappingsplan mot vold og overgrep som regjeringen vil legge fram som egen proposisjon for Stortinget høsten 2016.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Se også Vold og overgrep – opptrappingsplan, Vold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - foreldrestøttende tiltak, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – informasjonstiltak, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – Helsevel, Vold og overgrep – helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Vold og overgrep – offeromsorg, Vold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – Statens barnehus, Vold og Overgrep – mobbing