Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å øke kommunenes frie inntekter med 50 millioner kroner for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Satsingen vil inngå i opptrappingsplan mot vold og overgrep som regjeringen vil legge fram som egen proposisjon for Stortinget høsten 2016.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Vold og overgrep – Dialoggrupper mot voldVold og overgrep – opptrappingsplan, Vold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - Offeromsorg, Vold og overgrep - foreldrestøttende tiltak, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – informasjonstiltak, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – HelsevelVold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – Dialoggrupper mot vold, Vold og overgrep – Statens barnehus, Vold og Overgrep – mobbing