Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep - mobbing

Regjeringen foreslår å øke satsingen mot mobbing i barnehage og skole med 35 millioner kroner i 2017. Det vil gi et bedre håndhevingsapparat for mobbesaker, bedre støtte og veiledning til elever og foreldre, og mer kompetanse i barnehager og skoler.

Satsingen vil inngå i opptrappingsplan mot vold og overgrep som regjeringen vil legge fram som egen proposisjon for Stortinget høsten 2016.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, blant annet på side 35.

Se også Vold og overgrep – opptrappingsplan, Vold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - Foreldrestøttende tiltak, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – informasjonstiltak, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – Helsevel, Vold og overgrep – Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Vold og overgrep – Offeromsorg, Vold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – Statens barnehus,