Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vold og overgrep – informasjonstiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot befolkningen og til følgeevaluering av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Informasjonskampanjer kan bidra til å øke bevisstheten om vold i befolkningen. Informasjonstiltak kan rettes mot grupper som er særlig risikoutsatte eller møter særlige hindringer når de skal oppsøke hjelpeapparatet.

Satsingen vil inngå i opptrappingsplan mot vold og overgrep som regjeringen vil legge fram som egen proposisjon for Stortinget høsten 2016.

Se egen pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet om opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Vold og overgrep – Dialoggrupper mot voldVold og overgrep – opptrappingsplan, Vold og overgrep – Stine Sofie Senteret, Vold og overgrep - Offeromsorg, Vold og overgrep - Foreldrestøttende tiltak, Vold og overgrep – familievernet, Vold og overgrep – kompetanse, Vold og overgrep – Helsevel, Vold og overgrep – Helsestasjons- og skolehelsetjenestenVold og overgrep – EU kids online, Vold og overgrep – Dialoggrupper mot vold, Vold og overgrep – Statens barnehus, Vold og Overgrep – Mobbing