Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

X Games

Regjeringen foreslår å bevilge et tilskudd på 10 millioner kroner til arrangementet X Games 2017, som er planlagt holdt i Norge. Tilskuddet forutsetter fullfinansiering av arrangementet samt en tilfredsstillende antidoping-løsning.

Tilskuddet i 2017 kommer i tillegg til 8 millioner kroner som er bevilget ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet