Statsbudsjettet 2018

– Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn.

For å trygge velferden må vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser og få bedre kvalitet og mer velferd ut av hver skattekrone vi bruker. Derfor fortsetter vi å modernisere og omstille.

_________________

Budsjettavtale 
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 22. november 2017. Les mer i avtalen (pdf). Se også egen artikkel om avgiftsendringer.
For mer informasjon om Stortingets behandling og endelige vedtak, se Stortingets budsjettplan

Pressemeldinger

Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn

– Statsbudsjettet for 2018 er fremtidsrettet. Regjeringen prioriterer tiltak som styrker velferden i dag, skaper flere jobber og trygger Norge for fremtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser

– Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Lette i eigedomsskatten

– Å fjerne eigedomsskatten på maskiner og tilbehøyr vil gje store lettar for industrien og vil medverke til å tryggje arbeidsplassar, seier finansminister Siv Jensen (Frp). Forslaget følgjer opp punktet i Sundvolden-erklæringa om å fjerne eigedomsskatten på maskiner.

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Statsbudsjettet på 1-2-3

Statsbudsjettet på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2018

Skattesatser 2018

Skattesatser 2018Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og 2018 (oppdatert desember)

Avgiftssatser 2018

Avgiftssatser 2018Avgiftssatser for 2017 og 2018 (oppdatert desember)

Fylkesoversikt

FylkesoversiktFå oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke

Trafikkforsikringsavgift

TrafikkforsikringsavgiftÅrsavgiften erstattes av en trafikkforsikringsavgift

Fordelingsvirkning

FordelingsvirkningFordelingsvirkning av skattesatsene (oppdatert desember)

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2018

Bilkalkulator

BilkalkulatorRegjeringen foreslår nye justeringer i engangsavgiften for biler

Provenyendringer

ProvenyendringerProvenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2018 (oppdatert desember)

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmålRegjeringen følger opp målene

Viktige datoer i 2018

Viktige datoer i 201815. mai: Revidert budsjett
  8. okt: Statsbudsjettet 2019