Om avgiftsendringer i budsjettenighet

I budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Krf og V er det enighet som vil innebære endringer i flere avgiftsvedtak. Endringene vil ikke være endelige før de er vedtatt i Stortinget.  

Sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Som følge av budsjettenigheten økes særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Særavgiften på sjokolade- og sukkervarer økes med 80 prosent. Det innebærer at avgiftssatsen økes fra 20,51 kroner per kg i regjeringens budsjettforslag for 2018, til 36,92 kroner per kg.

Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff. Avgiften økes med 40 prosent. Endringen omfatter ikke saft eller konsentrat, basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker.

Avgiftssatser på alkoholfrie drikkevarer i 2018. Kroner per liter

 

Regjeringens forslag
for 2018

Budsjettavtale
for 2018

Ferdigvare

3,39

4,75

Saft basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker

1,70

1,70

Konsentrat (sirup)

20,65

28,91

Konsentrat (sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker)

10,32

10,32

 

Eksempler på prisendringer (dersom hele avgiftsøkningen veltes over i prisen til forbruker). Kroner

 

Pris i dag

Prisøkning (inkl. MVA)

Ny pris

0,5 liter brus

25

0,78

25,78

1,5 liter brus

33

2,35

35,35

200 gram melkesjokolade

40

3,77

43,77

24 gram pastilleske

16

0,45

16,45

Engangsavgift

I budsjettavtalen er det enighet om å fortsette omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig regning, med redusert avgift på vekt og økt avgift på utslipp.

I vektkomponenten reduseres alle satsene med 7 prosent. Videre økes innslagspunktet for den laveste satsen med 150 kg, fra 350 kg til 500 kg. De øvrige innslagspunktene i vektkomponenten endres ikke.

I CO2-komponenten reduseres innslagspunktet som i budsjettforslaget er på 75 gram CO2 per km til 70 gram. Videre nedjusteres de øvrige innslagspunktene for de høyere positive satsene tilsvarende. Satsen for CO2-utslipp i intervallet 96 -125 gram økes med 30 kroner per gram til 1041,42 kroner, sammenlignet med satsen i regjeringens budsjettforslag for intervallet 101 - 130 gram på 1 011,42 kroner.

Forslaget regjeringen fremmet om å fjerne fritak for engangsavgift for elbiler i 2018 gjennomføres ikke. Det innebærer at ingen elbiler får engangsavgift i 2018.

CO2-avgift og veibruksavgift

I budsjettavtalen er det enighet om å øke avgiftene på utslipp av klimagasser opp til 500 kroner per tonn CO2.

Dette innebærer at CO2-avgiften på bensin økes med 10 øre per liter, men veibruksavgiften på bensin reduseres tilsvarende. Samlet gir dette uendrede avgifter på bensin, sammenliknet med regjeringens forslag.

CO2-avgiften på mineralolje økes med 11 øre per liter. Samtidig reduseres veibruksavgiften på diesel med 11 øre per liter. Samlet gir dette uendrede avgifter på diesel ilagt veibruksavgift, men øvrige mineraloljer får økt avgift med 11 øre per liter utover regeringens forslag.

CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart økes med 16 øre per liter, CO2-avgiften på annen innenriks luftfart økes med 11 øre per liter, CO2-avgiften på naturgass økes med 9 øre per Sm3 og CO2-avgiften på LPG økes med 13 øre per kg utover regeringens forslag.

Det legges opp til kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til inngåtte avtaler om offentlige kjøp av persontransporttjenester.

Avgiften på utslipp av klimagassene HFK og PFK foreslås økt fra 457 kroner per tonn CO2-ekvivalent til 500 kroner per tonn CO2-ekvivalent.

Les hele budsjettavtalen her (pdf)