Trafikkforsikringsavgift

Regjeringen foreslår at årsavgiften erstattes av en trafikkforsikringsavgift fra og med 2018. Avgiften vil bli en del av den lovpålagte trafikkforsikringen og betales til forsikringsselskapet sammen med forsikringspremien. Bileiere som ikke har forsikret kjøretøyet skal betale et dagsgebyr.

I statsbudsjettet for 2018 går regjeringen inn for å bytte ut årsavgiften med en trafikkforsikringsavgift. Ordningen innebærer at de som betaler forsikringen sin i månedlige terminer vil få delt opp avgiften. Dermed unngår de én stor, årlig faktura som i dag. Dette vil jevne ut den økonomiske belastningen for eierne.

Mer fleksibelt
Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales for den tiden kjøretøyet er forsikret. Eier kan også slippe å betale avgift dersom kjøretøyet avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom det ikke brukes i vinterhalvåret.

Forslaget vil i tillegg gjøre det enklere ved for eksempel eierskifter og vraking.

Eksempel: Kjøper du bil i desember må du i dag betale halv årsavgift (fra 1. juli). Med trafikkforsikringsavgiften vil du kun betale for de dagene som gjenstår av året.

Innfaset fra 2017
Innfasingen av den nye avgiften startet opp allerede i 2017. Dette skyldes at forsikringer som fornyes i 2017, også vil gjelde dekning for deler av 2018. For de som betaler forsikringen i årlige terminer, må derfor avgiften for 2018 prises inn i kravene som sendes ut i 2017. Finansdepartementet har utformet den nye ordningen i tett dialog med forsikringsbransjen.

Uforsikrede kjøretøy
I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen en ordning hvor eiere av uforsikrede kjøretøy skal bli ilagt et unnlatelsesgebyr for hver dag kjøretøyet ikke har lovpålagt ansvarsforsikring. Nesten 3,5 prosent av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge er uforsikret. I Sverige, som har hatt en tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under 1 prosent av kjøretøyene uforsikret.

Dagsgebyret skal baseres på den høyeste tilbudte premien for trafikkforsikring, med et påslag på 2,5 prosent. Dagsgebyret for en personbil vil bli om lag 150 kroner. Gebyret skal kreves inn av Trafikkforsikringsforeningen. Skader forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy fører til betydelige utgifter for forsikringsselskapene som dekker dette via Trafikkforsikringsforeningen. Med den nye ordningen vil gebyrinntektene bidra til å dekke disse kostnadene. Dette innebærer at forsikringstakerne i mindre grad vil belastes når regningen etter ukjente eller uforsikrede skadevoldere skal betales. Ordningen sikrer samtidig at man ikke kan unndra seg trafikkforsikringsavgiften ved å unnlate å betale forsikringen.

Se Trafikkforsikringsforeningens (TFF) nettsider for mer informasjon.