Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om skatter/avgifter

 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Fordelingsvirkning av økningen av verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Provenyvirkning av å øke særskilt skattefradrag for pensjonister Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Gjeninnføre fordelsbeskatning av bolig Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Proveny- og fordelingsvirkninger av endringer i trinnskatten Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Doble ligningsverdier av fritidseiendom Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2017
  Gjeninnføre båtmotoravgiften Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 74 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Arbeidsgiverfinansiert trening Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 73 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Økt naturressursskatt til kommuneneØkt naturressursskatt til kommunene Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 69 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å endre trinn 4 i trinnskatten Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å endre trinn 3 i trinnskatten Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 67 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å endre trinn 2 i trinnskatten Publisert: 23.10.2017 10:45
 • Svar på spørsmål 66 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å endre trinn 1 i trinnskatten Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 63 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Øke tobakksavgiftene for å få en provenygevinst på 100, 200, ..., 500 mill.kroner Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Øke avgiften på tobakksvarer med 2 pst., 3 pst.,..., 30 pst. Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 60 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Øke avgiften på annen alkohol enn brennevin med 2 pst., 3 pst., ..., 12 pst. Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å redusere nedre grense for å betale trygdeavgift Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 48 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Innføre samme pensjonssparemuligheter for selvstendig næringsdrivende som for lønnstakere Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Grunnrenteskatt på vannkraftverk - ulike satser Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 29 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av ulike endringer i reisefradraget Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Erstatte dokumentavgift med gevinstbeskatning Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Antall formuesskattytere ved ulike bunnfradrag Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Verdsette all gjeld til 100 pst. i formuesskatten Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 01.10.2017
  Øke tobakksavgiftene med 10, 15 eller 20 pst. Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 01.10.2017
  Petroleum - fjerne leterefusjon Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 25 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 01.10.2017
  Petroleum - fjerne leterefusjonsordningen Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 01.10.2017
  Petroleum - fjerne friinntekt Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 27 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 12.10.2017
  Avgift på torv Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2017
  Skattefinansieringskostnad Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 13.10.2017
  Petroleum - CO2-avgift på sokkelen Publisert: 23.10.2017 10:44
 • Svar på spørsmål 28 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - fjerne minimums- og maksimumsreglene Publisert: 20.10.2017 13:01
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 01.10.2017
  Petroleum - klimaeffekt petroleumsskatt og avgifter Publisert: 20.10.2017 13:01
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 12.10.2017
  NOx-avgift Publisert: 20.10.2017 13:01
 • Svar på spørsmål 132 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Øke flypassasjeravgift Publisert: 20.10.2017 09:33
 • Svar på spørsmål 127 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  NOx-avgift Publisert: 20.10.2017 09:33
 • Svar på spørsmål 123 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Forbruksavgift på kjøtt Publisert: 20.10.2017 09:33
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Gevinsskatt ved salg av bolig Publisert: 20.10.2017 09:33
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Naturressursskatt Publisert: 20.10.2017 09:31
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å redusere trygdeavgiften Publisert: 20.10.2017 09:31
 • Svar på spørsmål 13 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å øke satsene i minstefradraget Publisert: 20.10.2017 09:31
 • Svar på spørsmål 20 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 12.10.2017
  RUT-fradrag Publisert: 20.10.2017 09:30
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Verdsettelse av fritidsboliger Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Provenyvirkning av å øke øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Versette børsnoterte aksjer på samme måte som ikke-børsnoterte aksjer Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017
  Verdsettelse av primærbolig i formuesskatten Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017

  Verdsettelse av børsnoterte aksjer

  Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017

  Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

  Publisert: 20.10.2017 09:29

  Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt, post 70 Trinnskatt, formueskatt mv.

  1. Hva er provenyvirkningen av å verdsette ikke-børsnoterte aksjer og tilordnet gjeld til 70 prosent i beregningen av formueskatt?
  2. Hva er provenyvirkningen av å verdsette ikke-børsnoterte aksjer til 70 prosent i beregningen av formueskatt? Tilordnet gjeld verdsettes til 100 prosent

  Departementet benytter Statistisk sentralbyrås skattemodell LOTTE-Skatt til å beregne proveny- og fordelingsvirkninger av verdsettingsrabatter i formuesskatten. I modellen kan det ikke skilles mellom børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer fordi disse oppgis på samme post i selvangivelsen. Departementet har derfor ikke grunnlag for å gjennomføre beregningene i spørsmålet.

 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017

  Verdsettelse av fritidsbolig

  Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2017

  Samlet formuesskattelettelse 2014-2018

  Publisert: 20.10.2017 09:29
 • Svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 12.10.2017
  Skattefunn (økt prosentsats) Publisert: 19.10.2017 13:02
 • « < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »