Finansdepartementet (FIN)

Meld. St. 1

(2017–2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format