Revidert budsjett 2018 legges frem tirsdag 15. mai kl. 10:45

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Prop. 1 S

(2017–2018)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 22. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format