Justis- og beredskapsdepartementet

V

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2018 kan overskride løyvinga på kap. 22, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3022, post 01.