Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard
 • Bygging av studentboliger
  Regjeringen foreslår å gi dobbel sats for tilskudd til bygging av studentboliger på Svalbard. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å gi tilsagn om tilskudd på i overkant av 60 hybelenheter innenfor budsjettrammen, slik at dagens studentboliger i det rasutsatte området i Nybyen på Svalbard kan erstattes med studentboliger i et trygt område.
 • Anestesilege i Longyearbyen
  I 2018 vil Helse Nord etablere vaktordning med anestesilege i Longyearbyen. Tiltaket vil koste om lag 16 millioner kroner i året.
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK):
  Regjeringen foreslår å avvikle kulldriften i Svea/Lunckefjell på Svalbard fra 2018 og starte opprydning i området. Regjeringen foreslår å bevilge 141 millioner kroner til opprydning i 2018, og 43 millioner kroner til dekning av pensjonskostnader i selskapet. I tillegg fremmes det forslag om fullmakt til å forplikte staten for inntil 500 millioner kroner ut over budsjettåret for gjennomføring av miljøtiltak (opprydding) i Svea/Lunckefjell. Det er betydelig usikkerhet knyttet til anslaget på kostnadene for opprydding.

  I årets statsbudsjett gjør regjeringen også rede for sitt syn på den videre rollen for SNSK. Hovedvirksomheten til selskapet skal være drift av Gruve 7 i Longyearbyen, virksomheten skal utøves i samsvar med de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, og aktivitetene utover gruvedriften skal ikke utvides.