Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

A-melding

For enkelte private arbeidsgivere er det gjort unntak fra hovedregelen om elektronisk innlevering av a-meldingen. Regjeringen foreslår å oppheve unntaket og dermed adgangen til å levere a-melding på papir.

Regjeringen foreslår også å begrense a-ordningens virkeområde for enkelte næringsinntekter og kapitalinntekter, da disse ikke er tilpasset rapportering i a-meldingen. Dette gjelder opplysningsplikt for utbetaling av honorar og godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk og provisjoner til agent eller annen mellommann samt vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med arbeid.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 18 og 19.