Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aksjesparekonto

Regjeringen foreslår å endre overgangsregelen for aksjesparekonto slik at den gjelder også for 2018. Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) punkt 5.8.