Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon – grunnbeløp

Grunnbeløpet i folketrygden (G), pensjonene og minste pensjonsnivå ble regulert med virkning fra 1. mai 2017. Grunnbeløpet økte fra 92 576 kroner til 93 634 kroner, det vil si med 1,14 prosent.

Alderspensjon under utbetaling økte med 0,38 prosent fra 1. mai 2017.

Satsene for minste pensjonsnivå økte med 0,55 prosent fra 1. mai 2017. Minste pensjonsnivå for enslige og ektepar fikk i tillegg en særskilt økning på henholdsvis 4 000 kroner per år og 1 000 kroner per år med virkning fra 1. september 2017.

Gjennomsnittlig grunnbeløp økte med 1,68 prosent fra 2016 til 2017.

Minste pensjonsnivå for enslige er fra 1. mai 2017 184 766 kroner og for ektepar 343 422 kroner per år. Fra 1. september 2017 økte satsene til henholdsvis 188 766 kroner og 345 522 kroner.