Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 223,1 milliarder kroner til alderspensjon i 2018. Det er en økning på 8,1 milliarder kroner eller 3,8 prosent fra Saldert budsjett for 2017.

Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra 905 672 i 2017 til 929 355 i 2018, en økning på nær 24 000 personer.

Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011, men antas å øke mindre framover. Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være 91 870 i 2017 og 93 900 i 2018.