Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Andøy kommune – omstilling

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til Andøy kommune i 2018. Midlene overføres til Nordland fylkeskommune, som får ansvaret for bruken av midlene i samarbeid med blant andre kommunen og Innovasjon Norge.

Forsvaret legger ned sin virksomhet på Andøy flystasjon i 2023 når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes. Bortfall av en stor arbeidsgiver vil skape utfordringer for kommunen.

Regjeringen vil bidra med ytterligere 50 millioner kroner utover forslaget i budsjettet for 2018 til omstilling i Andøy kommune.