Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 34,8 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2018. Dette er en økning på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett for 2017.

Økningen skyldes i hovedsak effekten av regulering av folketrygdens grunnbeløp. Det er ventet fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 144 200 i 2017 og om lag 141 000 i 2018.

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Endringene innebærer en smalere inngang til ordningen og strammere stønadsløp, som vil gi økte insentiver til arbeid. Sentralt står innføringen av en absolutt begrensning for hvor lenge en kan motta arbeidsavklaringspenger.

Som en oppfølging av lovendringene foreslår Regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til økte ressurser i Arbeids- og velferdsetaten og 85 millioner kroner for å utvide perioden med rett til arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker fra tre til seks måneder.

Se også Fosterforeldre – dagpenger og arbeidsavklaringspenger