Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsgiverportal

Å styrke støtten og rådgivningen overfor virksomhetene er et sentralt punkt i den statlige arbeidsgiverstrategien. Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til det videre arbeidet med en ny digital arbeidsgiverportal. Portalen skal etableres i begynnelsen av 2018. Portalen vil inneholde nyttige verktøy for virksomhetene og gi bedre muligheter for kommunikasjon og erfaringslæring.