Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asylsøkere – ankomstfasen

Regjeringen foreslår at UDI og politiet samlokaliseres på et ankomstsenter i den innledende asylfasen. Samlokalisering skal gi raskere asylsaksbehandling av økt kvalitet.

Videreutvikling av ankomstsenterfunksjonen forventes å redusere mottaksutgiftene på sikt, ved at gjennomsnittlig botid for asylsøkere i mottak reduseres. Et samlokalisert ankomstsenter vil samtidig gi økt beredskap i den innledende asylfasen dersom asylankomstene eventuelt skulle øke.