Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom – Nasjonal tilskuddsordning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom med 26 millioner kroner sammenlignet med Saldert budsjett for 2017. Dette er en videreføring av tilleggsbevilgningen som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2017.