Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – flere barnehagelærere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flere barnehagelærere med om lag 252 millioner kroner til 424 millioner kroner i 2018. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

I juni 2017 sendte regjeringen på høring et forslag om å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen i barnehagene.