Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – foreldrebetaling

Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass settes til 2 910 kroner per måned fra 1. januar 2018. Maksimalprisen i 2017 er 2 730 kroner per måned. Den reelle og nominelle økningen sammenlignet med 2017 er beregnet til henholdsvis 110 og 180 kroner. Den reelle økningen er et uttrykk for hvor mye prisen øker utover vanlig prisjustering.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.