Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – kvalitet

Regjeringen foreslår å bruke om lag 400 millioner kroner til kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2018.

Bevilgningen skal blant annet benyttes til å følge opp tiltakene i Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 20182022. Strategien ble lagt frem i september 2017.