Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnehage – tidlig innsats

Regjeringen foreslår å øke satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole med til sammen 100 millioner kroner i 2018.

For barnehagene innebærer dette penger til en ny tilskuddsordning for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn i barnehage, gratis kjernetid for alle 2- og 3-åringer i asylmottak, og videreutdanning for barnehagelærere innen språkutvikling og språklæring.

I tillegg til dette er 200 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole.