Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – fylkesnemndene

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til økte satser til fagkyndige og talspersoner i 2018. For å få flere dyktige fagkyndige til å ta oppdrag i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker vil regjeringen øke satsen for honorar til fagkyndige. Fagkyndig kompetanse av god kvalitet er avgjørende for kvaliteten i vedtakene fylkesnemndene fatter. Satsene for honorar for fagkyndige nemndsmedlemmer er vesentlig lavere enn satsen de får for tilsvarende arbeid i rettssystemet. Regjeringen vil også øke satsen for honorar til barnets talsperson.