Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – psykisk helse

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 40 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018.

Midlene skal hovedsakelig gå til opprettelsen av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp samtidig som at de får langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet. Det er planlagt at institusjonene skal ha oppstart høsten 2018.

Midlene er en del av regjeringens arbeid for at barn som har behov for hjelp fra barnevernet og helsetjenestene skal få helhetlig hjelp og oppfølging. Arbeidet skal blant annet bidra til at barna som trenger helsehjelp lettere skal få tilgang til helsetjenestene og at barn i institusjonene får hjelp der de bor.