Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Belønningsordningen – bymiljø- og byvekstavtaler

Regjeringen foreslår å bevilge 631,5 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport med videre i byområdene.

Regjeringen foreslår å bevilge 750 millioner kroner i belønningsmidler bymiljøavtaler og byvekstavtaler og 785 millioner kroner i tilskudd til store kollektivprosjekt i de største byene.

Midlene til store kollektivprosjekt er fordelt slik:

  • 185 millioner kroner til MetroBussen i Trondheim.
  • 300 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen.
  • 300 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren.