Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bistand

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 35,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,3 milliarder fra 2017 og utgjør om lag 1 prosent av forventet bruttonasjonalinntekt (BNI).

Bistandspolitikken har fem hovedsatsinger: Utdanning, helse, humanitær bistand, næringsutvikling og jobbskaping, og klima, miljø og fornybar energi.