Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bompenger

De siste fire årene har bompengeveksten blitt redusert ved at en rekke bomstasjoner er nedlagt, økte statlige andeler i prosjekter og reduserte takster i distriktene.

Våren 2017 fremla regjeringen et forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP), hvor det er lagt til grunn en samlet økonomisk ramme på 1 064 milliarder kroner (prisnivå 2017) de neste tolv årene. Økningen i rammen, sammenlignet med første fireårsperiode i NTP 2014–2023, kommer hovedsakelig fra økte statlige midler, mens bompenger, målt som andel av den samlede rammen, er lavere sammenlignet med inneværende NTP. Det er i tråd med regjeringens mål om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen i 2018 med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene med en bevilgning på 516,4 millioner kroner. 41 prosjekter har søkt og fått innvilget ekstra statlige midler. Dermed reduseres bompengeandelen i prosjektene og takstene kan reduseres.

Se også Bompengereform og tidligere pressemelding om reduksjon av bompengetakstene utenfor byområdene.