Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bompengereform

Regjeringens arbeid med bompengereformen fortsetter i 2018. Formålet er å legge til rette for mer mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving samt legge til rette for myndighetenes kontroll og oppfølging med bruken av bompenger.

Antall bompengeselskap reduseres fra 60 til fem. Det betyr lavere administrasjons- og finansieringskostnader. Dermed vil mer av bompengene gå til å nedbetale lån og mindre til drift av systemet.

Utstedervirksomheten, det vil si ansvaret for betaling fra kunder med avtale (brikke), skal skilles fra bompengeselskapene. Rammebetingelsene vil settes i en egen utstederforskrift som vil bli sendt på offentlig høring.

Regjeringen foreslår å videføre ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene i 2018 med en bevilgning på 516,4 millioner kroner. Tilskuddsordningen er søknadsbasert. Av 43 prosjekter som tilfredsstiller kravene for å søke, har 41 søkt og fått innvilget ekstra statlige midler. Dermed reduseres bompengeandelen i prosjektene og takstene kan reduseres.

Se også tidligere pressemelding om reduksjon av bompengetakstene utenfor byområdene.