Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte

Bostøtten går til folk med lav inntekt slik at de får mulighet til å ha et godt sted å bo. Regjeringen foreslår å bevilge 2 877 millioner kroner til bostøtte i 2018. Det er lagt til grunn at i gjennomsnitt 99 500 husstander vil få bostøtte hver måned.

Regjeringen foreslår å videreføre kompensasjonsordningen for uførereformen også i 2018. Uførereformen i 2015 innebar blant annet at ligningsinntekten for uføre, som bostøtten beregnes ut ifra, økte uten at mottakernes faktiske inntekt nødvendigvis gjorde det. En midlertidig kompensasjonsordning for dem som var uføre og mottok bostøtte før 1. januar 2015, sikrer at disse ikke får mindre i bostøtte på grunn av reformen.