Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

BNI for Norge var 3 262 milliarder kroner i 2016, ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. I 2017 anslås BNI til 3 469 milliarder kroner.

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Se Nasjonalbudsjettet 2018, vedleggstabell 2.1.