Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger ved etablering av egen virksomhet

I dag kan dagpenger innvilges under etablering av egen virksomhet i inntil tolv måneder, fordelt på en utviklingsperiode på inntil åtte måneder, og en oppstartperiode på inntil fire måneder. I forkant må den som skal etablere egen virksomhet innhente en næringsfaglig vurdering av virksomheten, og virksomheten må søke i forkant av hver fase. Det er også vilkår om at etableringen må gjelde en ny virksomhet, og at den gjelder søkers egen virksomhet. Inndelingen i en utviklings- og en oppstartsfase er lite hensiktsmessig, fordi det i praksis ofte vil være en glidende overgang mellom fasene.

Regjeringen foreslår derfor å oppheve faseinndelingen. Søknad om å beholde dagpenger under nyetablering av næringsvirksomhet kan etter dette innvilges for en periode på inntil tolv måneder. Oppheving av faseinndelingen vil bidra til en mer smidig ordning for brukere og forvaltning, og vil ikke medføre økte utgifter under kapittel 2541, post 70 Dagpenger.

Se også pressemelding om forenklet regelverk for gründere på dagpenger