Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Delingsøkonomi og skatt

Regjeringen har gjennomgått skatteregler som særlig berører delingsøkonomien. Det foreslås at skattefritaket ved korttidsuteleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager) avvikles.

I tillegg omtales arbeidet med å få på plass regler på andre områder, herunder blant annet rapportering fra plattformselskaper og beskatning av småinntekter fra tjenester.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 5 og 29.