Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Den franske skolen

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Den franske skolen i Oslo med 15 millioner kroner i 2018 for at deler av skolen kan flytte til nye Blindern internasjonale campus. I tillegg videreføres økningen på fem millioner kroner som Stortinget sluttet seg til i Revidert nasjonalbudsjett 2017.