Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Differensiert arbeidsgiveravgift

Sektorunntakene: Regjeringen foreslår å gjeninnføre differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektorene.

Ambulerende virksomhet: Regjeringen vil ikke foreslå gjeninnføring av unntaksregelen for ambulerende virksomhet nå.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) punkt 6.1.