Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digital informasjonsutveksling

Regjeringen foreslår å bevilge 7,2 millioner kroner til arbeidet med å etablere et felles integrasjonspunkt for meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter. Dette vil blant annet gjøre det mulig å sende dokumenter mellom sak-/arkivsystemer i statlige og kommunale virksomheter på en sikker og effektiv måte.

Brev, dokumenter og annen informasjon som utveksles mellom offentlige virksomheter sendes i stor grad fortsatt på papir. En digitalisering av denne informasjonsutvekslingen vil medføre tidsbesparelser, reduserte kostnader, sikrere dokumentutveksling og høyere grad av journalføring og arkivering.

For å kunne sende digitalt må virksomhetene tilpasse og oppgradere sine fagsystemer. Dette kan være dyrt og tidkrevende. Løsningen er derfor en sentral komponent som sender informasjonen til riktig mottaker i riktig kanal.