Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering - matrikkelen

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til Kartverkets arbeid med videreutvikling av matrikkelen. Matrikkelen er en nasjonal felleskomponent og viktig i kommunenes, offentlige etaters og private selskapers tjenesteyting til innbyggerne. Matrikkelen må derfor være teknisk oppdatert og ha høy kvalitet.