Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering – kommunesektoren

Regjeringen foreslår å sette av 100 millioner kroner innenfor prosjektskjønnsmidlene for å finansiere kommunale IKT-prosjekter i 2018. I 2017 bevilget regjeringen 25 millioner kroner til formålet.

Ordningen skal bidra til fornying og forbedring av kommunale tjenester med digitale verktøy. Den skal videre bidra til utvikling av nye løsninger for kommunesektoren og deling av disse mellom kommunene. KS skal administrere ordningen.

Regjeringen har utredet modeller for kommunal medfinansiering av IKT-prosjekter der staten tar utviklingskostnadene, men der gevinstene i stor grad havner i kommunene. Gjennom utredningen har det framkommet problemstillinger knyttet til disse modellene som behøver videre analyse samt behov for å kartlegge hva slags prosjekter som kan være aktuelle for en slik løsning. Det er behov for videre utredning for å kartlegge hva som kan være aktuelle prosjekter samt hvordan kommunene kan bidra til finansiering av slike prosjekter.