Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering – offentlige anskaffelser

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til arbeidet med å gjennomføre digitalisering av offentlige anskaffelsesprosesser.

Offentlig sektor bruker om lag 480 milliarder kroner årlig på anskaffelser. Dette utgjør over 15 prosent av BNP og involverer alle offentlige virksomheter og store deler av næringslivet.

Hittil er bare deler av anskaffelsesprosessen digitalisert. Digitalisering av hele anskaffelsesprosessen kan gi store besparelser og medføre at muligheten for korrupsjon og mislighold reduseres.