Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digitalisering

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 588 millioner kroner til ulike IKT- og digitaliseringstiltak på flere departementers fagområder. I 2017 har kommunesektoren fått 25 millioner kroner til kommunale IKT-prosjekter. I 2018 tas det sikte på å tildele ytterligere 100 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 120,9 millioner kroner til medfinansieringsordningen for lønnsomme digitaliseringsprosjekter. Dette vil bidra til at flere lønnsomme og innovative prosjekter blir gjennomført, slik at digitaliseringstempoet i offentlig sektor økes.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 29 millioner kroner til opptrapping av 500 IKT-plasser som ble bevilget i fjor. Det innebærer at institusjonene får varig økt opptak. Når oppbyggingen er gjennomført vil institusjonene med dette forslaget ha fått øremerkede bevilgninger til 2 000 flere IKT-studieplasser.

Overgangen til digital post fra det offentlige til innbyggerne og næringslivet vil gi store besparelser, blant annet ved reduserte portokostnader. Regjeringen foreslår å realisere deler av gevinstene gjennom å redusere budsjettene for statlige virksomheter med 49,8 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til en reduksjon på knapt 200 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet