Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Diskrimineringsnemnd

Regjeringen etablerer en ny diskrimineringsnemnd som legges til Bergen. Målet er tydeligere roller, kortere saksbehandlingstid og at det skal få konsekvenser å diskriminere.

Som en følge av overføring av lovhåndhevingsoppgaver fra Likestillings- og diskrimineringsombudet til den nye diskrimineringsnemnda, foreslår regjeringen en økning på 12 millioner kroner til nemnda. Det vil bli en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til Likestillings- og diskrimineringsombudet.