Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Domstolene – kapasitet og digitalisering

Regjeringen foreslår 21 millioner kroner til økt kapasitet i domstolene. Bevilgningen skal gå til økt bemanning, videre utredninger knyttet til pågående tinghusprosjekter og videreføring av prøveprosjekt med opptak i retten.

37 millioner kroner foreslås til prosjektet Digitale domstoler. Bevilgningen vil gi både videreføring og intensivering i arbeidet med digitaliseringen i de tolv største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Digitaliseringsprosjektet ble igangsatt i 2017 med en bevilgning på 28 millioner kroner.