Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Egenandeler

Regjeringen foreslår å øke egenandelstak 1 med 53 kroner til 2 258 kroner. Egenandelstak 2 foreslås økt med 35 kroner til 2 025 kroner.

Regjeringen foreslår at egenandelene for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser økes med 1,8 prosent.

For legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept foreslås det maksimale kronebeløpet uendret på 520 kroner.

Fra 1. januar øker egenandeler for pasientreiser og opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet. Egenandeler til lege- og psykologtjenester, spesialisthjelp, private laboratorier og røntgeninstitutt samt fysioterapi økes fra 1. juli.